Ville du?

Previous

Det er det allerførste banner, jeg malede ved Extinction Rebellions første banner-male workshop i februar 2019. Sloganet er tydeligvis inspireret af Greta Thunbergs “Our house is on fire”-tale, men jeg synes at i) et direkte spørgsmål, som man kun kan svare ’nej’ til er nok mest effektivt, og ii) der skulle understreges, at menneskeheden har selv sat i gang klimaforandringerne.

Banneret har allerede været med til en del aktioner, bl.a. den første aktion ved Oliehavnen i Aarhus og Rebellion Week i Påsken i København.BTW, en lille takkehilsen til Aarhus Laser Clinic er på plads her, da de har forsynet os med materialet - dog uden selv at være klare over det!

Banneret blev efterladt efter firmaets formodede konkurs og havde været til gene for cyklister på Viby Ringvej her - og til fare da det blæste kræftigt vestfra fra søen, fordi banneret blafrede midt på cykelstien! Derfor tog jeg friheden i at fjerne det dagen før banner-maler-workshoppen!

Nogle medrebeller var ikke så trygge ved bannerets tvivlsomme oprindelse, så ved aktionen d. 15 marts 2019 på Frederiks Allé ringede jeg nummeret op - og til min store glæde, blev min formodning bekræftet: “telefonnummeret du har ringet til, eksisterer ikke...”! Lol!